Privind aprobarea cuantumului indemnizatiilor lunare de care beneficiaza consilierii locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Manastirea Casin. – 2017-08-01
Privind revocarea HCL nr. 46 / 30.05.2017 privind schimbarea denumirii din “Scoala Gimnaziala nr. 1 Manastirea Casin” in “Scoala Gimnaziala Regina Maria” ca fiind nelegala. – 2017-08-01
Privind stabilirea cuantumului salariilor pentru functiile publice si functiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului comunei Manastirea Casin, jud. Bacau. – 2017-08-01
Privind prelungirea contractului “Delegare atributii administrator SC Domeniul Public si Privat Manastirea Casin SRL”, pentru dl Soare George din comuna Manastirea Casin, jud. Bacau. – 2017-08-01
Privind aprobarea modului de transfer al retelei, al pretului si al contractului aferent lucrarii “Extindere retea pentru alimentare cu energie electrica a satului Scutaru, comuna Manastirea Casin, jud. Bacau.” – 2017-08-01
Privind aprobarea Statului Comunei Manastirea Casin, jud. Bacau. – 2017-07-19
Privind stabilirea programului de audiente ce se vor acorda cetatenilor comunei Manastirea Casin de consilierii Consiliului Local Manastirea Casin. – 2017-07-19
Privind aprobarea initierii procedurii de licitatie deschisa asupra loturilor disponibile din satul Scutaru, comuna Manastirea Casin. – 2017-07-19
Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Manastirea Casin, jud. Bacau. – 2017-07-19
Privind rectificarea bugetara. – 2017-07-19
Privind aprobarea Devizului general si a principalilor indicatori tehnico-economici privind proiectul “Modernizare drumuri comunale in comuna Manastirea Casin, jud. Bacau.” – 2017-05-30
Privind actualizarea domeniului privat al comunei Manastirea Casin, jud. Bacau. – 2017-05-30
Privind insusirea modificarilor si completarilor intervenite in inventarul domeniului public al comunei Manastirea Casin, jud. Bacau. – 2017-05-30
Privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul “Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau”, pentru anul 2017. – 2017-05-30
Privind schimbarea denumirii din “Scoala Gimnaziala nr. 1 Manastirea Casin” in “Scoala Gimnaziala Regina Maria”. – 2017-05-30

Close Search Window