Anunțuri|

RO-CULTURAAnunț de informare și consultare a publicului privind implementarea proiectului ”Lucrări de consolidare/restaurare și de revitalizare a Ansamblului ”Fosta Mănăstire Cașin” în cadrul programului RO-CULTURA, parte integrantă a Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE0 2014-2021)

Apel 1 – Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice.
Titlul proiectului: „Lucrări de consolidare-restaurare si de revitalizare a Ansamblului ,,Fosta Mănăstire Cașin”
Aplicant: Comuna Mănăstirea Cașin

RO-CULTURA

RO-CULTURA

RO-CULTURA

Close Search Window