Turism și economie – Mănăstirea Cașin

◉ Valea Cașinului, comunele Cașin și Mănăstirea Cașin, prin așezarea geografică, se caracterizează prin condiții naturale complexe care au favorizat popularea acestui teritoriu din cele mai vechi timpuri.

◉ Relieful acestei zone, variat și armonios, cu o vegetație bogată și felurită, a creat dintotdeauna un mediu favorabil de locuire și condiții bune de existență.

◉ În comună se află fosta mănăstire Cașin, monument istoric de arhitectură de interes național, datând din 1656–1657. Ansamblul cuprinde biserica „Sfinții Voievozi” (1655–1657), ruinele casei domnești a lui Gheorghe Ștefan (secolul al XVII-lea), ruinele școlii domnești (secolul al XIX-lea), ruinele chiliilor și turnului-clopotniță (1657) și zidul de incintă (1657, refăcut în 1820–1830).

Activități specifice zonei:

◉ Creşterea animalelor
◉ Exploatarea şi prelucrarea lemnului
◉ Pomicultură
◉ Viticultură
◉ Apicultură

Activități economice principale:

◉ Agricultură
◉ Silvicultură

Obiective turistice:

◉ Biserica monument istoric “Sf. Voievozi Mihail şi Gavril”, construită în anul 1651
◉ “Cimitirul Eroilor” din Primul Război Mondial
◉ Cabana de vânătoare “Intarcatoarea”

Facilități investitori:

◉ Modernizarea DJ 115 Mănăstirea Casin – Scutaru
◉ Colectarea fructelor de pădure şi a ciupercilor
◉ Pescuit zonal
◉ Vânat zonal
◉ Zone turistice: Cascada Buciasi şi Păstrăvăria “Înţărcătoarea”

Proiecte de investiți:

◉ Alimentare cu apă a satelor aparţinătoare comunei Mănăstirea Caşin
◉ Pod BA peste apa râului Caşin
◉ Sistem de colectare selectivă a deşeurilor menajere în comunele Mănăstirea Caşin şi Caşin

Close Search Window