Scurtă prezentare a comunei Mănăstirea Cașin

Comuna Mănăstirea Caşin are în componenţă patru sate: Mănăstirea Caşin, satul de reşedinţă, Lupeşti, Pârvuleşti şi Scutaru.

◉ Se învecinează la nord cu comuna Bogdăneşti, comuna Oituz, comuna Caşin şi comuna Buciumi, la vest cu judeţul Covasna, la sud cu judeţul Vrancea, iar la est cu comuna Căiuţi şi comuna Ştefan cel Mare.

Valea Cașinului, comunele Cașin și Mănăstirea Cașin, prin așezarea geografică, se caracterizează prin condiții naturale complexe care au favorizat popularea acestui teritoriu din cele mai vechi timpuri.

◉ Relieful acestei zone, variat și armonios, cu o vegetație bogată și felurită, a creat dintotdeauna un mediu favorabil de locuire și condiții bune de existență.

Mănăstirea Cașin

◉ Situată la 16 km de Onești, aceasta a fost ridicată în 1655 de voievodul Gheorghe Ștefan. Planul bisericii, arhitectura fațadelor, dimensiunile sale sunt identice cu cele ale bisericii Golia din Iași, dar formele sunt simplificate.

◉ Biserica era înconjurată de case domnești si de un zid de piatră înalt și puternic cu turnuri ca de cetate, fiind concepută ca loc de apărare. În urma marelui cutremur din 1805, fiind grav avariată, mănăstirea a fost reparată de egumenul grec Ierotei, iar între 1836-1839 de egumenul Isaaia din Constantinopol.

vezi mai mult…

Obiective turistice

◉ Mănăstirea Cașin
◉ Centrul de prelucrare artistică a lemnului (sculpturi)
◉ Centrul de cusături şi ţesături populare (covoare, cergi, lăicere, costume populare)
◉ Biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” a fostei mănăstiri, construită prin grija domnului Gheorghe Ştefan în anii 1655-1657. Este o copie simplificată a bisericii Golia din Iaşi şi a fost restaurată în 1980. Turnul clopotniţă este din 1657, iar zidul de incintă, ridicat în 1657, a fost demolat în 1717 şi refăcut în perioada 1820-1830. Chiliile au fost construite în 1657, însă au fost distruse într-un incendiu din anul 1920.
◉ Situri naturale, obiective turistice naturale.

Close Search Window