Anunțuri|

COMUNA MĂNĂSTIREA CAȘIN, titular al proiectului ,,Alimentare cu apă a localităților aparținătoare comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului și nici evaluare adecvată.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la urmatoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău”.

Close Search Window