Anunțuri|

Anunt modernizare drumuriComuna Mănăstirea Cașin, titular al proiectului anunță publicul interesat asupra luării decizie etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului și evaluare adecvată, pentru proiectul „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA MĂNĂSTIREA CAȘIN, JUDEȚUL BACĂU„, propus a fi amplasat în comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi, între orele 08:00-16:30 și vineri între orele 08:00-14:00 și la adresa de internet: http://apmbc.anpm.ro

Anunt modernizare drumuri

Close Search Window